Tokoh pewayangan

Daftar Tokoh Wayang

Ing ngisor iki jeneng-jeneng wayang kang kerep dienggo ing lakon pakem wiracarita Ramayana lan Mahabharata kang kerep kababar ing tontonan wayang kulit utawa wayang wong yaiku:

Déwa-Dèwi

 1.     Sang Hyang Adhama
 2.     Sang Hyang Sita
 3.     Sang Hyang Nurcahya
 4.     Sang Hyang Murrasa
 5.     Sang Hyang Wenang
 6.     Sang Hyang Tunggal
 7.     Bathara Guru
 8.     Bathara Indra
 9.     Bathara Brama
 10.     Bathara Bayu
 11.     Bathara Sambu
 12.     Bathara Wisnu
 13.     Bathara Kamajaya
 14.     Bathari Kamaratih
 15.     Bathara Antaboga
 16.     Bathara Narada
 17.     Sanghyang Ismaya
 18.     Bathara Yamadipati
 19.     Bathara Surya

Ramayana
 1.     Anggada
 2.     Anoman
 3.     Barata
 4.     Dasarata
 5.     Garudha
 6.     Jatayu
 7.     Janaka
 8.     Kosalya
 9.     Kumbakarna
 10.     Lesmana
 11.     Parasurama
 12.     Rama
 13.     Rahwana
 14.     Satrugna
 15.     Sinta
 16.     Subali
 17.     Sugriwa
 18.     Sukesi
 19.     Sumitra
 20.     Sarpanaka
 21.     Wibisana

Mahabharata

 1.     Abimanyu
 2.     Abyasa
 3.     Antareja
 4.     Antasena
 5.     Arjuna
 6.     Aswatama
 7.     Baladewa
 8.     Werkodara
 9.     Bisma
 10.     Burisrawa
 11.     Cakil
 12.     Citraksa
 13.     Citraksi
 14.     Dewi Urangayu
 15.     Drestadyumna
 16.     Dretarastra
 17.     Drona
 18.     Drupadi
 19.     Duryodana
 20.     Dursasana
 21.     Ekalawya
 22.     Gathotkaca
 23.     Indra
 24.     Janamejaya
 25.     Karna
 26.     Krepa
 27.     Kresna
 28.     Kretawarma
 29.     Kunthi
 30.     Nakula
 31.     Pandhawa
 32.     Pandhu
 33.     Parasara
 34.     Parikesit
 35.     Sadewa
 36.     Salya
 37.     Sangkuni
 38.     Santanu
 39.     Satyaki
 40.     Dewi Satyawati
 41.     Srikandhi
 42.     Wesampayana
 43.     Widura
 44.     Wisanggeni
 45.     Yudhistira
 46.     Yuyutsu

0 komentar:

Posting Komentar